Digitalt innfødte VS digitale immigranter

Det digitale nettsamfunnet utvikles i et ekstremt tempo. Det vil være store forskjeller på hvordan de digitale immigrantene som er vokst inn i det digitale nettsamfunnet og de digitalt innfødte opplever denne utviklingen. For de digitale immigrantene forandres hverdagen deres dramatisk og problematisk både på jobb og på fritiden, mens for de digitalt innfødte vil utviklingen være naturlig og de vil klare å se mulighetene som skapes av utviklingen.

Denne utviklingen vil skape større og større sosiale skiller mellom generasjonene. Det vil bli store forskjeller mellom de som er født inn i det og de som blir introdusert for det nye, det vil også bli store forskjeller mellom dem som har tilgang til teknologi og de som ikke har det. Mens de digitalt innfødte både ofte har tilgang og kunnskap til å bruke teknologien via iPader, mobiltelefoner og PC`er vil immigrantene kunne begrenses fordi de ikke har kunnskap og erfaring til dette.

Man ser stadig løsninger som tidligere måtte utføres manuelt nå blir digitalisert. Kjøp av bussbilletter, kinobilletter, reiser osv har man nå mulighet til å gjøre digitalt, det forventes også oftere fra bedriftene at kundene gjør jobben selv. For eksempel er det flere banker som legger ned sine lokale kontor fordi kundene ikke lenger benytter tilbudet, i stedet bruker kundene deres digitale løsninger. Dermed forventes det at kundene kan benytte disse løsningene. Mobilbank, nettbank og bruk av Vipps er enkle og brukervennlige løsninger som det etter hvert er flere og flere som benytter.

Mens min far på 65 fortsatt leser nyheter på tekst-TV, leser papiraviser, har en enkel Doro mobiltelefon og ikke har noen interesse for å bruke PC/Internett, kan min mor på 60 sende meldinger og bruker PC`en til å lese aviser, bestille reiser og holde seg orientert ved enkel bruk av PC`er. Manglende kunnskap og interesse vil begrense mulighetene man har i samfunnet og bidra til at man ikke ser løsninger som Internett kan bidra med. Papiravisene sliter med dårligere og dårligere opplag og bruker teknologiske muligheter til å sørge for digitale løsninger der de har mulighet til å tjene penger på artikler leserne må betale penger for. Der man tidligere hadde fasttelefoner hvor man betalte per tellerskritt man brukte, har nå stadig flere kun mobil/smart-telefon. På den har man mulighet til å gjøre det meste man normalt kan bruke en PC og vanlig telefon til. Skype og Facebook messenger gjør det mulig å ringe gratis mellom landegrenser.

Man leser og hører stadig om eldre som har blitt svindlet på nett. Svindlere sender ut e-poster, ringer og lager falske nettsider der de prøver å lure til seg penger eller tilgang til pc eller bankkort. De yngre digitale innfødte vil være de som er nødt til å lære de eldre digitale immigrantene om tjenester og utviklingen og bruk av ny teknologi.

Jenta vår på 7 år begynte å se på og bruke ipad før hun var ett år, til treårs dagen fikk hun sin første ipad der hun fikk barnevennlige spill og mulighet til å se barne-TV. Da lillebror kom var det dermed naturlig at også han fikk sin egen ipad til sin toårs dag. Det finnes spill som Zoo Train, Toca School og Elleville Eldfrid som omhandler både bokstaver, tall og former noe som gjør at når de spiller så lærer de og utvikler seg ved bruk av ipad.

 

Applefamilien!

Å la barn bruke teknologiske verktøy er ikke bare problemfritt, det bør settes tidsbegrensninger for hvor lenge de får benytte seg av det. Da immigrantene var små var de mye ute og lekte med jevnaldrende barn. Ved mye bruk av PC`er og lignende vil det kunne føre til at barn beveger seg mindre enn før, de blir mindre sosiale fordi de heller vil være inne for å spille og kommunisere med venner på nett enn i det virkelige liv. Dette vil kunne føre til flere overvektige barn som kan føre til utfordringer for samfunnet.

At Internett er lett tilgjengelig og blir mye brukt vil kunne gjøre det lettere å bli påvirket og avhengig av pengespill eller nettshopping. Stadige reklamer på tv, Internett og mail bidrar til å påvirke mennesker til å kjøpe ting og bruke penger de ikke har. Det er også blitt svært lett å få innvilget dyre forbrukslån. Dette har bidratt til at flere ønsker å få personlig økonomi inn som fag på skolen, fordi mange ikke vet hvilke konsekvenser avhengighet av teknologiske løsninger kan ha. Tidligere var det vanskeligere å skjule misbruk av for eksempel tipping/spilling fordi man måtte på butikkene for å spille, nå kan det gjøres hjemme på gutterommet. Dette gjør det enklere å skjule misbruket. Man kan for eksempel se mennesker som har gått på denne typen smeller i TV3`s Luksusfellen.

Knappskog skule er en skole utenfor Bergen som har fokusert særlig på digital utvikling. De har hatt som mål at skolen skal være heldigital fra høsten 2017. Dette vil kreve nytenkning fra lærere, foreldre og elever. Der de tidligere har benyttet skolebøker for læring vil undervisning og lekser nå foregå på digitale verktøy som Ipad som vil fungere som både lærebok og arbeidsbok.

Jeg husker da vi fikk vår første PC hjemme, da var jeg ni år gammel mens søsknene mine var 14 og 15 år. Vi hadde modem og kun en telefonlinje, noe som gjorde at foreldrene våre måtte begrense internettbruken for å også være tilgjengelig om noen skulle ringe oss. Noen av mine venner hadde foreldre som jobbet i et oljeselskap, de fikk både PC og ISDN som gjorde at man hadde to telefonlinjer. Nå har imidlertid alle enheter mulighet til å koble seg på wi-fi hjemme og 4G ute, noe som gjør at man kan være tilgjengelig hele tiden.

Det å kunne være tilgjengelig hele tiden fører til at stadig flere blir avhengig av bruk av sosial medier som Facebook, Snapchat og Instagram. Programmene utvikles stadig med nye løsninger som bidrar til å opprettholde populariteten. Befolkningens rollemodeller har også endret seg betraktelig, fra å ha rollemodeller som har oppnådd som idrettshelter eller musikere kan nå rollemodeller også være medieskapte personligheter. De største norske bloggerne har nå flere lesere enn noen av de største avisene og magasinene i Norge.

Flere av «rosabloggerne» er blitt forbilder for mange unge, dette har skapt en ny type press på kropp og utseende og det å være vellykket som generasjonene før ikke har vært involvert i. Unge bruker mye tid på bildedelingstjenesten Instagram, det er blitt vanlig at man legger ut bilder av seg selv eller de riktige tingene for å få kommentarer og «likes». Dette kan føre til mobbing, dårlig selvtillit og et stort press på å se bra ut eller å ha de riktige tingene.  På Youtube kan man se filmklipp, episode og kanaler ol. Mange unge bruker mye tid på å se på Youtube, mens eldre ikke har oppdaget denne formen for underholdning og dermed ser på de på de vanlige TV-kanalene mens det blir det stadig vanligere for unge å streame TV via Internett. Dette gir store muligheter til å se hva man ønsker når man vil. TV-kanalene taper i midlertid tv-seere til de digitale løsningene.

Fremtiden

De digitale løsningene gir samfunnet store muligheter, det skaper mindre avstander mellom grensene og gir forbrukerne som er interessert i teknologi rom for å utvikle samfunnet videre. Det blir spennende å se hvordan dagens barn utvikler seg sammen med teknologien og om lærere i skolen klarer å omstille opplæringen til utviklingen slik at det digitale samfunnet utvikles videre.

 

Referanser:

http://www.fjell.no/knappskogskule/digg-laering/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *