Adwords

 

Mange opplever frustrasjon når postkassen er full av reklameblader, tv-programmet pauses for reklame og radio spiller reklame for lokale og nasjonale produkter og bedrifter. Utviklingen i samfunnet er at stadig flere streamer tv-serier/programmer og musikk som er uten reklame samt klistrer «nei takk til reklame» på postkassene fordi de ikke ønsker eller har behov for å bli påvirket. I stedet oppsøker de bedriften eller produktene via Internett. De fleste har nå smarttelefoner med Internett, nettbrett eller PC`er som brukes daglig. Digital markedsføring blir derfor stadig mer brukt og en stadig større del av annonsekronene brukes nå på nettet, både av lokale og globale bedrifter som ønsker å påvirke disse brukerne.

Hva er Adwords?

Adwords er Google sitt annonseringsverktøy som kan benyttes for å gjøre bedriften, produktet eller tjenesten synlig når noen søker på det man annonserer for. Adwords gjør bedriften mer synlig på søk som matcher innhold på hjemmesiden fordi det legger seg som en annonse øverst i Googlesøket. Adwords kan anses som blant de mest lønnsomme annonsekanalene på Internett.

Annonsen gjør at bedriften blir godt synlig når noen søker etter bedriften, og man får dermed nøyaktig målretting av annonseringen. Denne typen annonsering passer både for det lokale og det globale markedet fordi kundene opplever å få mer relevant trafikk til nettsidene sine, de får flere kunder og mer salg.

 

Hvordan virker Adwords?

Google har ca 90% av markedsandelen i Norge på nettsøk. På verdensbasis har Google over 40000 søk i sekundet. Mange bruker fast ordet å «google» når de skal søke på noe på Internett. Ca 50-70% av trafikken til et nettsted kommer fra søkemotorene. Søkemotorene kan derfor anses som den viktigste kilden til trafikk på bedriftens nettsider og nye kunder.

Google Adwords har en egen nettside der man lager en profil for bedriften. Her har man mulighet til å gjøre endringer på annonse og søkeord, følge med på besøksstatistikker, se budsjett ol.

Man må bruke noe tid på å lage en god annonse for bedriften slik at den vil passe søkeordene som brukes mye. Gjennom en søkeordsanalyse kan man finne og sette opp annonser som passer søkeordene det søkes etter. Man kan dermed tilpasse søkeordene og annonsen som vil vises.

En rekke forhold bestemmer rangeringen av søkeresultater. Blant annet tittelfelt, metatagger, beskrivelser og lenker som peker til denne siden utifra har noe å si for hvilke sider som kommer opp (Krokan,2010).

I annonsen må man derfor ha med søkeordet i annonseteksten. Annonsen bør ha med informasjon om hvorfor kunden skal handle hos denne bedriften fremfor andre (gratis frakt og størst utvalg), hvilke tilbud som finnes (rabatter, salg) og annonseutvidelser (kategorier og alternativer). Man bør ha så høy relevans mellom søkeord, annonse og landingsside som mulig. Annonseteksten begrenses av antall bokstaver man kan skrive inn.

For eksempel vil produktnavn «iPhone», merkevare «Apple» og generiske produkter som «smarttelefon» ha høy relevans og være konkrete søk til annonser, mens generiske tjenester «surfe på mobilen», behov «epost på mobilen» har mindre relevans og er mindre konkrete.

Kampanjer

Man kan på bakgrunn av søkeordsanalysen også opprette en effektiv annonsekampanje. En kampanje kan være annonser for sesongen man er i. Legger man inn en annonse om «Julebord» vil dette ikke være noe man normalt søker etter i tiden rett etter jul, men når man nærmer seg jul igjen vil dette være et søkeord mange søker på. Man kan justere, starte, pause og teste annonsene med nye søkeord uten kostnader.

Kostnader ved bruk av annonsering på Google

Når man annonserer bedriften eller produktene sine på Google ved bruk av Adwords er det ingen fastpris, det blir imidlertid bedriftens budsjett som avgjør hvor mye de ønsker å bruke på denne formen for markedsføring. Adwords styres av budgivning/auksjon der den aktøren som har best AdRank legges på toppen. For å ha den mest effektive annonseringen i søket må man dermed ha rett budpris, relevans mellom søkeord, annonsetekst og landingsside. Google belønner også merkevareannonser som har høye klikkrater med lave priser fordi de oppfattes som mest relevante.

Den vanligste måten for belastning er at bedriften betaler når noen klikker på annonsen, man betaler altså for hvert klikk. Klarer man å bli synlig i det organiske søkeresultatet vil det være mer verdifullt for bedriften ettersom bedriften ikke betaler for klikkene da.

«Where ever attention flowes, money will follow» Kevin Kelly.

Hvem bruker Adworks i Norge?

I Norge bruker både små og store bedrifter innen de fleste fagområder Adwords for å markedsføre deres bedrift. Man kan tilpasse og ha annonser både globalt i landet, men også lokalt i nærmiljøet. Dette gjør at man kan avgjøre hvem man ønsker å nå og deretter rette annonseringen mot disse. For eksempel er det ikke nødvendig at en lokal frisør i Bergen kommer opp når man søker etter frisør i Oslo, men dersom det er en nasjonal frisørkjede kan det være fornuftig å sette begrensningene til områdene man har frisørsalonger og dermed en større eksponering av annonsen. Dermed vil man nå ut til de man ønsker å nå ut når de ønsker å bli eksponert for annonsen.

Ettersom man kan sette opp et budsjett på denne typen markedsføring vil man ha god kontroll på utgiftene. Disse kan man følge på sin profil på nettsiden.

Man bør se annonseringen som en del av en langsiktig omdømmebygging. Når man er lett å finne ved bruk av søkemotor vil flere bli eksponert for bedriften og til slutt kjenne bedriften igjen når man blir eksponert flere ganger.

Et Googlesøk på «Statoil» viser hvordan Adwords bruker søkeordet til å finne og vise annonsen til Statoil først. Her har Statoil betalt for plasseringen, overskriften «take a closer look» og tittelfeltene under som viser den informasjonen Statoil ønsker at søkeren skal se først. Deretter følger organiske søk som bedriftene ikke betaler for.

 

Mulige konsekvenser bruk av Adwords kan ha for medieindustrien

Tidligere var det ved bruk av rubrikkannonser I aviser bedrifter kunne markedsføre sine produkter og tjenester, og dermed var det en markedsplass der kjøpere og selgere møtes. Men de gamle mediene må kontinuerlig tilpasse seg de endrede konkurransevilkårene, færre og færre leser nå aviser og dermed når ikke denne typen annonser ut til de man ønsker å nå ut til (Krokan,2010).

Bedriftene bruker stadig mer penger på denne typen digital annonsering med annonser som treffer direkte de som søker på søkeordene, fremfor massemarkedsføring som er brukt og brukes fremdeles mye i medieindustrien. Det kan dermed bli mindre massemarkedsføring i reklameblader, aviser og TV noe som vil ramme medieindustrien etter hvert som det digitale samfunnet utvikles. Det har også vært vanlig å ha annonser som har en merkevarebyggende effekt på nettsider som kunder kan klikke seg inn på. Denne typen annonser vil eksponeres for alle og ikke bare de som faktisk er interessert. Slike annonser har ofte en fastpris, slik at annonsøren kan betale en høy sum og ikke vite hvor mange som faktisk eksponeres for annonsen og faktisk klikker på den.

For medieindustrien vil det derfor være viktig at de selger seg inn til Google, slik at klikk fra Google vil føre til deres nettsider og reklamer der mediebedriftene får betalt for eksponeringen.

Adwords vil vise hvor stor pågangen er på annonsekampanjen, hvor mange som har sett bedriftens annonser og andelen som har klikket på annonsen for å besøke nettsiden. Dette er informasjon man ikke vil få ved utsending av reklameblader eller reklame på TV der man kan risikere at ingen leser/ser reklamen.

Mulige konsekvenser bruk av Adwords kan ha for annonsørene

Alle virksomheter påvirkes av endringsprosesser som skjer i samfunnet, men ikke alle har en strategi for hvordan denne overgangen skal løses (Krokan,2010). Å ha ansatte med kompetanse innen digital markedsføring og digital økonomi vil være nødvendig for å henge med på denne utviklingen.

I prinsippet vil annonsørene være interessert i å kjøpe oppmerksomhet på alle arenaer der de kan påvirke og møte sine fremtidige kunder. Annonser for produkter man faktisk er interessert i har større sjanse for å få oppmerksomhet enn andre tilfeldige produkter. Når man søker på nettet dukker det opp annonser som har noe med det ordet de søkte etter, disse annonsene har høyere klikkrate enn vanlige bannerannonser (Krokan,2010).

For annonsørene er det viktig å forstå at forbrukernes atferd endres kontinuerlig og dermed være tidlig ute og tilpasse seg disse endringene. På områder de tidligere har funnet kundene som passer målgruppen er det nå ikke like naturlig at kundene er der lenger. Dette vil bidra til at annonsørene må bruke tid på å finne ut hvor det er mulig å nå kundegruppen de ønsker å nå. Det kan være fornuftig at noen av bedriftens ansatte som har med markedsføring å gjøre setter seg inn i bruken av Adwords eller bruker et byrå som kan hjelpe. Ettersom man har så god oversikt over besøk/klikk og budsjett vil det bidra til at man enkelt får en oversikt over om dette er markedsføring som lønner seg.

Mulige konsekvenser bruk av Adwords kan ha for byråene som arbeider med reklame

For de tradisjonelle markedsførerne har annonsering på nett handlet om bannerannonser og pop-up reklamer. De har ønsket å dominere de største og mest trafikkerte nettsidene for å påvirke med reklame og for å skape en merkevarebyggende effekt. Bannerannonser betales etter hvor/på hvilken nettside den står. Det har imidlertid vært umulig å måle effekten disse reklamene har hatt og man har ikke kunne vise til gode responsrater (Krokan,2010).

For byråene som arbeider med reklame kan mulige konsekvenser føre til at markedsførerne må tenke nytt og lære av forbrukernes nye vaner. Klarer man ikke å tenke nytt og omstille seg vil man kunne risikere at bedriften går konkurs. For mens de digitale immigrantene fremdeles ser mye på TV og leser papiraviser vil de digitalt innfødte bruke mindre tid på denne formen for media og underholdning. Nettaviser og streamingtjenester tar stadig flere markedsandeler noe som bidrar til at annonsørene ikke lenger treffer sine målgrupper gjennom den markedsføringsformen som har vært vanlig i mange år nå.

For eksempel er det nå flere bedrifter som for eksempel Synlighet som har spesialisert seg på å tilby tjenester og eksperter innen bruk av Adwords til bedrifter som har behov for støtte og bruk av denne markedsføringsløsningen.

Kilder

Krokan, Arne, Den digitale økonomien: Om digitale tjenester, forretningsutvikling og forretningsmodeller i det digitale nettsamfunnet. 2010 Cappelen Akademiske forlag

Google

Google AdWords

Synlighet

https://pixabay.com/en/photos/

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *