Remarketing

Netthandel fra inn-og utland blir stadig mer vanlig. Både små og store nettbutikker konkurrerer mot hverandre i både utvalg og kunder. Kundene blir stadig mer krevende både når det gjelder kvalitet, leveranse, priser og utvalg. I følge PostNord netthandlet den norske befolkningen for ca 40 milliarder NOK i 2015. Da handlet Ca 3 millioner norske forbrukere på nett og la igjen ca 3600 kroner hver.

Å ha gode annonser på Google og på andre tjenester er i midlertid ikke nok til å overbevise og nå ut til disse kundene. Dermed vil e-postmarkedsføring være et godt supplement til andre former for markedsføring.

Remarketing i forhold til e-postmarkedsføring

E-post remarketing er en effektiv form for markedsføring på internett og kan være en del av bedriftenes WebMarketingMatrix. Det handler om å gjøre besøkende til kunder og tiltrekke kundene tilbake til nettsiden de har besøkt tidligere. Kundene har allerede vært innom nettsiden, og ved å benytte e-mail remarketing vil bedriften bruke informasjonen de har om kunden til å sende relevante e-poster slik at de igjen kan besøke nettsiden for å foreta et kjøp. Salg og markedsføring til eksisterende kunder koster mindre og er mer effektivt enn å prøve å skaffe nye kunder. Det er derfor viktig å holde disse kundene interesserte og oppmerksomme på bedriften.

Remarketing e-poster får man etter å ha satt seg opp på en bedrifts mailingliste. Mange av de store norske firmaene bruker denne formen for epostmarkedsføring. Det kan være når man ble medlem i deres kunde/lojalitetsklubb, opprettet en brukerprofil, når man gjennomførte et kjøp eller ønsket å få mer informasjon om noe. På nettsiden får man da ofte spørsmål «Ønsker du å motta mailer fra oss med informasjon og tilbud», og kundene kan da velge å trykke ja eller nei.

Bedrifter legger ut annonser kundene kan klikke inn på som fører til deres nettside, når kundene bestiller noe på nett eller kjøper noe i butikker har de mulighet til å etablere en brukerprofil eller melde seg inn i deres «kundeklubb». Ofte får kunden rabatt på 1 eller flere kjøp når de gjør dette, mens butikken dermed får verdifull tilgang til e-postadressen. Jo flere e-postadresser – jo flere kunder kan butikken nå ut til med deres markedsførings e-poster. Dersom kundene opplever eller føler at de får verdi for å gi e-postadressen sin vil de som oftest gjøre det.

Ved å gå inn på nettsiden vil denne brukerprofilen enten være pålogget fra tidligere eller man vil logge på profilen sin underveis i handelen. Dermed vil handlekurven være knyttet til en brukerprofil og en mail-adresse. Ofte forlater i midlertid kjøperne handlekurven med varer uten å kjøpe dem. Dermed har butikkene e-mailadressen til kjøperne og har mulighet til å kontakte dem igjen. Enten ved å minne dem på at varene fortsatt ligger tilgjengelig i handlekurven eller de kan sende ut informasjon om tilsvarende varer de kjøpte, eller ikke kjøpte. Ved å få dette salget øker konverteringsraten (kunden gjør ønsket handling). Denne typen brukerprofiler har stor verdi for nettbutikker. Kjønn, alder og e-postadresse er registrert, samtidig som tidligere ordrehistorikk ligger tilgjengelig.

Det kan være mange grunner til at kjøperne forlater fulle handlekurver, blant annet at de synes portokostnadene er for høye, at de ønsket å sammenligne priser eller at de synes totalprisen var for høy. Har kundene først forlatt handlekurven kan det være vanskelig å få dem tilbake for å fullføre kjøpet, ved å sende de en e-post raskt etterpå med for eksempel en rabattkode kan det være en effektiv måte å få kundene tilbake på. Man kan også gi informasjon om hvor lenge varene vil bli liggende i handlekurven, legge ved linker til handlekurv og bilder fra varene i handlekurven og lignende produkter som kan være av interesse innen de samme kategoriene.

Denne typen e-postmarkedsføring skaper relasjoner og lojalitet til bedriftene. De bedriftene som bruker ressurser på denne typen markedsføring kan ha store konkurransefordeler. Det finnes flere andre former for e-postmarkedsføring man også bør ha et forhold til, disse er:

  • Nyhetsbrev som er enkle, upersonlige og generelle som masseutsendes. Bli Vakker, Fotoknudsen og XXL er noen av bedriftene som bruker dette mye.
  • Personaliserte e-poster som bruker feks. navn i mailen. Ving sender av og til ut denne typen e-poster som gjør at de oppleves mer personlige.
  • Avanserte personaliserte mailer med anbefalinger som vil passe deg basert på egen eller andres bestillinger. Ark og Norli sender for eksempel ut denne typen e-poster der de har listet opp studiebøker jeg og andre som studerer HR etc. har kjøpt og er interessert i.
  • Transaksjons e-poster man får dersom man har gjennomført en bestilling. For eksempel om man har bestilt flybilletter hos Norwegian vil man få denne typen e-poster med informasjon og bekreftelse på gjennomført kjøp

E-postremarketing I firma

Det å starte med e-post remarketing kan skape store konkurransefortrinn for bedriften. Nettsiden bør ha et «registrer e-post» felt lett synlig.

For å sikre at det går riktig for seg er det nødvendig å ha et godt system/program som kan behandle denne formen for markedsføring, videre må man ha personer som er gode på tekster og design samt kunnskap om forbrukernes netthandelatferd. Til slutt er det viktig at kundeservice er tilgjengelig for de kundene som ønsker mer informasjon eller å komme I kontakt med bedriften samt at logistikken fungerer godt.

 

Man kan for eksempel ta utgangspunkt I nettsiden til Høyskolen Kristiania Nettstudier der man har mulighet til å se på og bestille ulike kurs. Man har også mulighet til å prøve et kurs gratis I 24 timer. For å få denne tilgangen må man opprette en bruker og på den måten får skolen tilgang til e-postadressen. Konkurransen innen utdanning er stor, man konkurrerer både mot private skoler som BI og offentlige skoler. Det er derfor viktig å være aktiv I prosessen med å skaffe flere studenter. Mange vil prøve muligheten med de gratis 24 timene, og gjerne legge kurs I handlekurven før de finner ut at de må tenke mer på det eller sjekke andre alternativer. Det er nå bedriften må bruke ressurser på å påvirke kunden.

  1. Den første mailen bør sendes raskt etter handlekurven er forlatt eller at kurset er logget innpå for første gang, gjerne innen 1 time. Om man viser varene som ligger I kurven I mailen vil det kunne påvirke kundene til å trykke seg inn igjen på nettsiden og kjøpe dem.
  2. Deretter bør det sendes en ny mail innen 3 dager, der man tilbyr kurset og noen artikler som for eksempel  «hvorfor studere på nett» eller «slik opplevde jeg å være nettstudent»
  3. Deretter bør det enten sendes ny mail innen 2 uker eller bedriften bør vurdere å bruke ressurser som kan ringe til disse studentene. På den måten kan de få informasjon om hvorfor studenten ikke har bestilt kursene. Denne informasjonen kan de bruke videre når de utvikler kurs og nettside. I mailen kan man ha artikler med «kapret drømmejobben» ol.

Godt system/program

Når man skal begynne med e-postmarkedsføring bør bedriften sørge for å ha et godt og enkelt system å bruke. For eksempel kan https://www.campaignmonitor.com/ brukes til dette formålet. Der finnes det blant annet flere hundre maler til mailer, man kan lett lage personaliserte mailer samt lage smarte segmenter. Det er også et display som viser oversikt over hvor mange som har mottatt mailen, hvor mange som klikket seg inn på den samt hvor mange som faktisk endte opp med å kjøpe/bestille noe basert på mailen. Dette gir god informasjon og kunnskap bedriften kan bruke videre i e-postmarkedsføringen.

Før bedriften skal sette i gang med denne formen for remarketing er det viktig å ha kunnskap og et forhold til hvilke retningslinjer for personvern som gjelder, samt hvor grensen for hva som er lovlig og hva som anses som høflig. På denne siden til Forbrukerombudet kan man lese seg opp på hvilke regler som gjelder for e-postmarkedsføring. Markedsføringsloven §15 forbyr utsendelse av markedsføringshenvendelser til fysiske personer som ikke har samtykket til å motta denne formen for markedsføring da denne formen for markedsføring kan oppleves påtrengende. Det er derfor viktig å sjekke at e-postlistene som brukes er samlet inn på en lovlig måte. Det er heller ikke lov å sende denne typen e-poster til mindreårige under 15 år uten foreldrenes samtykke.

Gode mailer

Det kan også være utfordrende å finne en balansegang mellom at e-postmottakerne synes det er OK og interessant å motta e-postene mot at mailene oppfattes som spam og dermed slettes.

For å kunne benytte denne formen for markedsføring bør man ha en grunnleggende skriveforståelse. For at flest mulig skal få lyst til å lese mailene bør de ha så gode overskrifter/subject som mulig. Mailene må være innbydende, oversiktlige og lette å lese samt ha tydelige knapper til å trykke på. Det tar ikke mange sekunder før mottaker har vurdert om mailen er interessant eller ikke. Å lage mailer med «teasere» fungerer!

Bedriften bør velge en strategi for hvordan de ønsker e-poststrategien skal være. Det som bør avklares i hvert tilfelle er hvem man bør fokusere på, hva emnefeltet skal inneholde og hva som skal sendes i mailene. Landingssiden som for eksempel handlekurven bør være enkel og lett å skjønne, og ikke minst bør det være enkelt å gjennomføre handelen. Det er nødvendig å ha gode betalingsløsninger som fakturaløsning fra Klarna, betalingsappen Vipps ol.

Mailene bør ikke være for lange og ha for mye informasjon. De bør imidlertid kapre oppmerksomheten med en gang mailen åpnes med relevant informasjon og helst rabatter/salg. Dette vil trekke de nysgjerrige og interesserte kundene inn på nettsiden igjen. Mailen bør inneholde noe informasjon som kan anses som relevant, rabattkoder/tilbud og produkter som tilsvarer det kunden kjøpte eller såg på eller som andre kunder kjøpte. Men også her bør man være observant på markedsføringsloven §2 da denne formen for markedsføringstiltak hvor det benyttes belønning/premiering kan i enkelte tilfeller være i strid med god markedsføringsskikk.

Nederst i mailene må det på grunn av personvern stå informasjon om bedriften, hvordan man har kommet inn på mailinglistene og hvordan man kan slutte å få denne typen mailer. En link til «avmeld» landingsside vil være nødvendig å ha.

Utfordringer

Når det masseutsendes mailer til kunder er det flere utfordringer som kan ramme nettstedet/bedriften.

Dersom mange er inne på sidene samtidig kan nettsider bryte sammen fordi serverne ikke takler belastningen. Dette ser man for eksempel skje hvert år når skatteoppgjøret legges ut.

Videre må kundeservice være opplært og klare til å ta imot de som tar kontakt etter mailen er sendt ut. Det kan være de har utfordringer med å logge seg inn på brukeren sin, de mangler passord eller de ønsker å gi beskjed om at de ikke ønsker denne formen for mailer. Dersom bedriften har mange kunder vil det være en forutsetning at de har gode åpningstider og det bør være enkelt å komme i kontakt med kundeservice. Bedriften bør også sørge for at de har full kontroll på logistikk og ordreflyten. Dersom kundene opplever at det tar for lang tid å svar eller bestillingen sin vil de kunne bli misfornøyd og ikke ønske å bestille fra nettsiden igjen.

At mottakerne anser mailene som SPAM kan også være utfordrende. Da vil bedriften bruke mye til på å lage mailene, men risikerer at ingen leser dem. Det er viktig at de ikke har for komplekst design, men at mailene fremstår enkle og gode. Etter hvert som man sender ut e-poster bør man gjøre vurderinger basert på analysene fra programmet man brukte. Dersom klikkraten er for lav må man gjøre justeringer på mailene. Man kan også la kundene gi tilbakemeldinger på hvordan de opplever denne typen e-poster slik at man kan ta lærdom av dette og gjøre tilpasninger deretter.

 

Kilder

https://www.campaignmonitor.com/

Forbrukerombudet

Blivakker

XXL

Fotoknudsen

Ark

Norli

Klarna

Vipps

PostNord

Høyskolen Kristiania Nettstudier

https://pixabay.com/en/photos/

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *