Fra idé til lansering av Kleppe Elektroservice AS

 

En 10 punkts liste – Refleksjonsnotat fra idè til gjennomføring

Ideen

Kleppe Elektroservice AS skal være en totalleverandør på elektriske tjenester innen hus, bygg- og anleggsbransje.

Gode priser, riktig kvalitet, fokus på HMS og motiverte ansatte skal være bedriftens nøkkel til suksess.

Bedriften skal opparbeide seg en ekspertise og gjennomføringsevne som vil gjøre den til en foretrukken leverandør innen bransjen. Tjenestene som skal tilbys er:

Modifikasjoner og renovering, service og vedlikehold samt inspeksjoner og feilsøking. Bedriften skal også starte opp nettbutikk der kundene kan bestille produkter og tjenester selv. Kundene skal også få tilgang til tegneprogram der de kan tegne hva de ønsker seg og få pris ut fra det.

Når man kommer på en god idè bør man i følge Fried & Hansson (2010) konkretisere og lansere den med så få ressurser og kostnader som mulig. Ideen bør utgjøre en forskjell, skape noe meningsfullt og oppleves som verdifull.

Så fort de riktige ressursene er på plass bør de begynne å markedsføre bedriften og dens produkter og tjenester.

Konkurrenter

Det er flere store elektrofirma som leverer de samme tjenestene i Bergen og Omegn som man vil konkurrere mot. Disse veletablerte konkurrentene vil gjelde innen både hus, bygg og anlegg. De tilbyr I midlertid ikke nettbutikk slik Kleppe Elektroservice AS vil gjøre. Nettsiden vil hete; www.kleppeelektroservice.no

Noen av de lokale konkurrentene er;

Elektroimportoren er en bedrift som driver med nettbutikk av elektronisk utstyr, men de har I midlertid ikke tilgjengelig elektrikere til å gjøre installasjonsjobben.

Kleppe Elektroservice AS må ikke bare forholde seg til konkurrenter, men også marked, kunder, mikro og makroøkonomien. Bedriften bør derfor forsøke å gjøre seg så særegen som mulig og være vanskelig å kopiere. Det kan være hvordan de selger tjenester, hvilken support og service de vil tilby og hvordan tjenestene skal leveres. Om de ønsker kundenes oppmerksomhet bør de gjøre noe som konkurrentene ikke gjør. Det kan være noe meningsfullt eller noe uvanlig som legges merke til (Fried & Hansson,2010). Kleppe Elektroservice AS vil tilby både tjenester, produkter samt nettbutikk som vil skape konkurransefordeler etter hvert som den blir mer kjent.

Å prøve å kopiere konkurrenter vil være en formel på å mislykkes. Man blir da i en passiv posisjon der man bare følger etter i stedet for å gjøre seg særegen (Fried & Hansson,2010). Ved å få faste kontrakter gjennom andre bedrifters prosjekter vil det sikre faste inntekter i perioder fremover.  Å ha et lite team I første omgang  vil sørge for at bedriften har en liten administrasjon og få kostnader, dette gjør at bedriften kan selge seg billig inn i prosjekter og samtidig være bæredyktig.

Senke transaksjonskostnader ved tjenesten

I følge Arne Krokan (2015) finnes det 6 typer transaksjonskostnader bedriften må ta hensyn til når den skal utarbeide en økonomisk plan for fremtiden. Disse er:

  1. Søkekostnader – Kostnader ved å søke på markedet etter det bedriften trenger. Som å vurdere om man skal ansette, leie inn eller outsource tjenester. Kleppe elektroservice AS vil i første omgang ansette to personer (I tillegg til daglig leder/elektroinstallatør), samt outsource regnskapsførerfunksjonen.
  2. Informasjonskostnader – Kostnader ved å finne detaljert informasjon om produkter og tjenester, priser og aktuelle leverandører. Det vil ta tid å etablere en god nettbutikk med gode beskrivelser av produktene, men når dette er gjort vil det skape gode forhold for nettbutikken.
  3. Forhandlingskostnader – Ved å standardisere priser og leveransevilkår senkes forhandlingskostnadene. Nettbutikken vil ha faste priser og leveransevilkår slik at det blir enkelt for kunde å beregne hva produktene og jobben vil koste.
  4. Beslutningskostnader – Å ta en beslutning kan ha store konsekvenser for utfallet av avgjørelsen. Bedriften bør forsøke å bruke kort tid på å ta beslutninger, nøkkelen er å innhente mest mulig informasjon så raskt som mulig slik at gode beslutninger kan tas.
  5. Evalueringskostnader – Ved å vurdere ytelsen opp mot kostnadene tar man en avgjørelse om det var verdt kjøpet. Dersom man anser at det var verdt kostnaden vil det kunne føre til gjenkjøp og langsiktige kjøp.
  6. Tvangskostnader – Dersom kunden og selger er uenige om leveransen som er blitt levert og dermed må gå igjennom hele prosessen på nytt. Dette kan være både tid- og ressurskrevende. Selger bør tilstrebe seg å ikke komme i denne situasjonen ved å gi riktig informasjon så tidlig som mulig.

Det må etableres en god hjemmeside med informasjon om hva som selges og leveres, hvilke fokusområder den har, referanser, aktuelt og kontaktinformasjon. På denne hjemmesiden vil man også få mulighet til å gå inn på bedriftens nettbutikk. Her vil kundene få mulighet til å se på og bestille produkter og tjenester selv. Å ha en god nettbutikk der alle tilgjengelige produkter vises med riktig informasjon vil senke transaksjonskostnadene. Ved å gi kundene tilgang til tegneprogram kan de selv bruke tiden på å tegne det de ønsker selv. Å ha en god logistikkordning for leveranse og retur av produkter er viktig. Det vil være nødvendig å etablere en avtale med posten eller postnord for å sikre en god pakkeordning.

Nettverkseffekter

Nettverkseffekter handler om at verdien av bruken øker jo flere som bruker siden.

Kleppe Elektroservice AS kan på sine nettsider legge til rette for at kundene kan dele informasjon, bilder av utført arbeid, delta i diskusjoner og gi karakter/stjerner eller tilbakemeldinger. Det er viktig at kundene opplever at tilbakemeldingene lyttes til og brukes til eventuelle forbedringer. På nettbutikken som etableres kan det også legges ut «anbefalte produkter», bilder av hva andre har kjøpt ol. Dette kan virke inspirerende og påvirkende for andre.

Ved å legge til rette for at potensielle kunder registrerer sine e-postadresser på nettsiden vil bedriften kunne bruke disse til fremtidig markedsføring. De kan også ha konkurranser på Facebook for å få flere følgere og treffe flere interessenter. På den måten kan de også få flere til å besøke nettsidene.

I tillegg vil finn.no og Mitt anbud være nettsider der kundene kan gi tilbakemeldinger og stjerner/karakter på jobben bedriften har utført.

Om noe dårlig skulle skje bør det være firmaet som forteller det til kundene, det kan lett skapes rykter og falsk informasjon som spres. Bedriften bør oppfattes som åpen, ærlig og ansvarlig under kriser og andre hendelser (Fried & Hansson,2010).

 

Increasing returns

Increasing returns går ut på at antall forbindelser mellom deltakere i et nettverk vokser fortere enn antall deltakere. Dette innebærer at noen tjenester vokser raskere enn andre.

Det vil være utfordrende for Kleppe Elektroservice AS å skape increasing returns fordi det er så mange konkurrenter i markedet som tilbyr de samme tjenestene. Bedriften vil kunne oppleve kapasitetsbegrensninger, økte investerings- eller produksjonskostnader dersom de ønsker å utvide. Dette vil de imidlertid ikke oppleve i nettbutikken som skal etableres, man bør sørge for at nettbutikken ligger på en server med god kapasitet.

Ved gode besøkstall i nettbutikken vil kostnadene ved å betjene kunder være lave. Ved vekst kan tjenesten dermed skaleres opp med lave kostnader selv om det vil koste noe ekstra å betjene veksten fordi man må øke kapasiteten med flere ressurser. Ved å ha fokus på gode netthandelsløsninger som at den er brukervennlig, gode betalingsløsninger ol. Vil det kunne skape fornøyde kunder som både markedsfører bedriften videre og kommer tilbake for gjenkjøp. Dermed utvides kundegruppen som vil bidra til at bedriften klarer å skape increasing returns I nettbutikken.

Nødvendig ressurser

Små bedrifter har ikke rom for å kaste bort tid og penger. Dette krever at bedriften er kreativ og klarer å ordne problemer og utfordringer underveis ut fra de ressursene bedriften har tilgjengelig.

«Om man ønsker noe sterkt nok vil man finne tid til det, for den perfekte tiden kommer aldri (Fried & Hansson,2010).

Kapital

Det kan være utfordrende å sette opp realistiske estimater for hva man vil trenge av kapital, men ved å dele tiden fremover inn i perioder vil det bli enklere å estimere et budsjett (Fried & Hansson,2010). For å starte et AS må bedriften ifølge starte.as ha minst 30000,- i verdier (penger eller utstyr). Man trenger nødvendigvis ikke høy kapital for å skape en egen bedrift. Men det vil være nødvendig å ha en del egenkapital. Fried & Hansson (2010) hevder at det beste er å ikke binde seg til andre investorer som forventer raske resultater og å få pengene sine tilbake, men I stedet prøve å skaffe pengene på et annen måte.

For å starte opp en elektrovirksomhet vil man trenge en del egenkapital for å bygge opp en nettside, ha tilgjengelige verktøy og varer og drive markedsføring. Bedriften bør også ha penger til å lønne ressursene i noen måneder. Det vil ta tid å få pengene man fakturerer for tjenestene man utfører, ettersom man ofte fakturerer i etterkant av utført oppdrag. De bør forsøke å få et billig lokalt kontorlokale som kan benyttes. Dette kan gjerne være i tilknytning med andre virksomheter som driver i bygge-bransjen.

 

 

Det vil også kreve en del kapital ved etablering av en nettbutikk, gode logistikkløsninger og et varelager. Det vil også være en kostnad i å anskaffe et domene og webhotell og vedlikehold av nettbutikken. Etterhvert vil det være naturlig at bedriften får 1 eller flere som er ansatt kun for å drive med nettbutikken, men fra starten av vil det være koordinatoren sin jobb. Denne typen arbeidsoppgaver kan det være enkelt å få inn innleide til å gjøre.

Teknologi

De ansatte bør ha bærbare PC`er slik at de har mulighet til å logge seg på nett uansett hvor de er. De ansatte bør sørge for at de alltid er oppdatert på den nyeste teknologien innen elektrobransjen. Det skjer stadig utvikling, og det å være først ute på markedet med nye produkter kan være en god måte å skaffe kunder på.

Folk er nysgjerrige på hvordan ting blir laget. Ved å dele informasjon og kunnskap med kundene vil de oppleve det som både informativt, lærerikt og promotivt (Fried & Hansson,2010). Man kan for eksempel lage små videoer av nye produkter som de legger ut på hjemmesiden og facebooksiden sin. Nettbutikken bør ha gode betalingsløsninger som i tillegg til kortbetaling kan være fakturaløsning fra Klarna og mobilbetaling med Vipps.

Personer/kompetanse

Det må gjøres gode vurderinger på hvor mange som skal være med i teamet. For å sette i gang virksomheten vil man trenge et nøkkelpersonell som kan bidra og være productive, de bør være på plass til oppstart. Deretter kan man øke etter hvert (Fried & Hansson,2010). Det viktigste er å sørge for at tjenestens kvalitet er god og at bedriften kan levere som lovet.

Nødvendige ressurser til oppstart:

  • 1 utførende elektriker
  • 1 elektro installatør (daglig leder) som har ansvar for at lover og forskrifter følges
  • 1 Koordinator som får ansvar for bestillinger, fakturering, lønn, markedsføring/sosiale medier (Facebook, nettside, Google Adwords), anbud, kontrakter ol.
  • 1 outsourcet regnskapsfører

Man bør i midlertid passe på at de ansatte ikke tar på seg for mange oppgaver og blir utslitte. Det kan skape både dårlig moral, skyldfølelse og problemer innad I gruppen (Fried & Hansson,2010). Det vil etterhvert bli naturlig å øke med flere elektrikere når arbeid bestilles. Elektrikerstillinger kan enten lyses ut offentlig eller man kan bruke ressurser fra bemanningsbyrå. Hva man velger å gjøre kommer an på om det er behov for flere ressurser i lang tid fremover, eller kun for korte perioder.

Det er krav til bokføring og rapportering for et AS (aksjeselskap). Det er derfor fornuftig å bruke en sertifisert regnskapsfører slik at det ikke blir problemer med skatteetaten. For eksempel kan man leie inn en regnskapsfører fra Økonomihuset eller Arjo Regnskap. Regnskapsføreren kan gi råd og tips om skatt og avgifter, hjelpe med regnskap og revisjon og hvilke andre regler som vil gjelde for bedriften.

Å skape et team

Elektroinstallatøren vil fungere som daglig leder og eier. Han vil ha hovedansvaret for elektroarbeidet som utføres.

Det må annonseres etter en utførende elektriker på finn.no. 3-5 stk bør kalles inn til intervju og vurderes. Han bør ha riktig kompetanse og erfaring med tilsvarende arbeid innen elektrofaget.

Det må også annonseres etter en koordinator som kan ta hånd om andre oppgaver i firmaet som utførende elektriker og ansvarlig elektriker ikke har tid til. Han skal også følge opp den outsourcede stillingen som regnskapsfører.

Link til organisasjonskart

Nye bedrifter har ikke kultur, den må skapes og utvikles over tid. Ved å ha fokus på god moral, arbeidsglede og arbeidsmiljø vil teamet kunne samarbeide godt og etablere en kultur som gjør det kjekt og spennende å gå på jobb. Det er lurt å tenke på hvordan de ansatte vil passe sammen i en ansettelsesprosess. Å ha teambuldinger og work-shop for å skape et godt team kan være fornuftig å ha I blant. Da blir de ansatte bedre kjent og med det tryggere på hverandre.

Det er ikke bare markedsføringsavdelinger som driver med markedsføring. Kundene opplever markedsføring hver gang de får en mail fra bedriften, de prøver tjenesten og de besøker nettsiden. Markedsføringen utgjør summen av alt bedriften gjør (Fried & Hansson,2010).

Absolutt minimum til å lansere ideen

Det kan være skummelt å kaste seg ut i etablering av egen virksomhet og lansering av sin egen idè. Man bør lage seg en bedriftsplan og markedsføringsplan for de neste månedene.

Det absolutte minimumet til å lansere ideen er at daglig leder har godkjente installatørpapirer. Uten disse papirene vil ikke virksomheten kunne gjennomføre elektrotjenester ute i markedet. Bedriften må også ha økonomi til å skape gode avtaler og ha lett tilgang til nødvendige elektromaterialer samt en god hjemmeside med informasjon om tjenestene bedriften leverer. Når det gjelder etablering av nettbutikken bør man ha gode kvalitetsprodukter å selge, mulighet for betaling via nett og logistikkløsning med håndtering og sending av pakker.

Forretningsmodell

En forretningsmodell beskriver hvordan en bedrift vil skape, levere og fange verdier.

Bedriften vil registreres som et aksjeselskap i Brønnøysund registeret. Kleppe Elektroservice har som hovedområde å levere elektroprodukter og tjenester via tilbud, anbud og nettbutikk. Produkter og tjenestene skal være relevante for målgruppene innen hus, bygg og anlegg. Kundene vil betale etter hvilke produkter og tjenester de kjøper, enten ved bruk av kort, mobilbetaling eller faktura. I nettbutikken vil de ha mulighet til å kjøpe produkter de enten kan installere selv, eller inkludert utført arbeid av elektriker. Ved å tilby kundene god service, ha liten administrasjon, gode logistikkløsninger og riktig kvalitet på produkter og tjenester skal bedriften skape konkurransefordeler og fortjeneste.

Kritiske suksessfaktorer for at bedriften vil lykkes

Kritiske suksessfaktorer for at virksomheten vil lykkes er å etablere et godt og samarbeidsvillig lite team, prise tjenesten riktig og ikke bruke mer penger enn den tjener.

Teamet bør lære av sine feil, men også av sine suksesser og hva de faktisk har oppnådd. Oppnådd suksess er erfaring som teller, og noe den bør jobbe videre med. Underveis kan det bli nødvendig å gjøre endringer, ta valg og skape en ny retning ved å endre forretningsmodell, produkt, markedsføring og prioriteringer (Fried & Hansson,2010). Bedriften bør ikke være redd for å gjøre disse endringene om det blir nødvendig!

Kleppe Elektroservice AS bør sørge for å skape et godt omdømme og dermed bli en fortrukken leverandør i markedet. Dette kan de klare om de leverer som lovet og har riktig kvalitet på utstyr og jobb som utføres. Å ha fokus på service og kommunikasjon vil være avgjørende for å lykkes.

Nettbutikken bør være så brukervennlig som mulig. Produkt og tjenester skal være styrt etter kundens behov og ønsker.

Kilder

Krokan, Arne. Den digitale økonomien: Om digitale tjenester, forretningsutvikling og forretningsmodeller i det digitale nettsamfunnet.2010 Cappelen Akademiske forlag

Fried, Jason og David Heinemeier Hansson. Rework: Change the Way You Work Forever.. 2010 London: Vermillion

https://starte.as/

Elektroimportoren

https://pixabay.com/en/photos/

Los-elektro AS

Torsvik elektro AS

Kjell-Hansen

Okonomihuset

Arjoregnskap

Klarna

Vipps

Posten

Postnord

 

En tanke om “Fra idé til lansering av Kleppe Elektroservice AS

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *